Projektbeschreibung nur verfügbar in Niederländisch
Van stortplaats naar zonnepark


Avri bouwt een groot zonnepark, waar inwoners en bedrijven uit de omgeving in kunnen participeren. Het heeft een oppervlakte van bijna 12 hectare (18 voetbalvelden) en levert zo'n 9.000.000 kWh per jaar op. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 2.680 huishoudens.


Avri bouwt het park omdat ze duurzaamheid belangrijk vindt. Als overheidsbedrijf wil het ook een voorbeeld geven in het realiseren van een duurzame samenleving. Daarom is het park gebouwd op de oude stortplaats van Avri, aan de A15 bij Geldemalsen.


Met het bouwen van het zonnepark levert Avri een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van het Energieconvenant Regio Rivierenland. Volgens dit convenant moet in 2020 10% van de in Regio Rivierenland verbruikte energie regionaal opgewerkt worden.