Projektbeschreibung nur verfügbar in Niederländisch
Heining & Hoef is een biologisch gemengd natuurbedrijf. Op Heining & Hoef wordt vooral gewerkt op natuurgronden. Op diverse gronden worden verschillende oude akkerbouwgewassen geteeld. Een deel van deze gewassen wordt verwerkt tot olie, zoals Deder en zonnebloemen. Zowel de perskoek als ook de overige granen, boekweit, lupine en erwten worden ingezet voor de veehouderij. Op graslanden wordt vee ingeschaard. Naast een kudde schapen die een rol spelen in het beheer van natuurgrasland scharen we Brandrode runderen in, jongvee van derden en vanaf de zomer van 2017 verwachten we zelf te starten met het melken van koeien in het natuurgebied de Vuchtpolder nabij Teteringen wat we samen met Staatsbosbeheer beheren.


In de winter zijn we actief met het aanleggen en onderhouden van diverse landschapselementen, zowel op de boerderij als ook voor lokale overheden en particulieren.