Projektbeschreibung nur verfügbar in Niederländisch
Akkervogels hebben een positief effect op de biodiversiteit. Stichting werkgroep Grauwe Kiekendief zet zich al jaren in voor behoud van bedreigde akkervogels op het platteland. Intensivering in de landbouw zorgt ervoor dat talloze dieren- en plantensoorten verdwijnen, waaronder de Grauwe Kiekendief. Door de inzet van werkgroep Grauwe Kiekendief worden niet alleen verschillende vogelsoorten beschermd, de voorgestelde maatregelen hebben ook een positief effect op de verduurzaming van de landbouw. De kennis die de werkgroep heeft opgebouwd, heeft zeer krachtige argumenten opgeleverd om het beleid in de Europese landbouw te herzien. Veel mensen zijn zich niet bewust van het grote belang van akkervogels voor verduurzaming van de landbouw. Triodos Foundation steunt werkgroep Grauwe Kiekendief omdat zij een van de weinigen is die zich toegankelijk inzet voor landbouwbiodiversiteit en daarmee goede resultaten weet te behalen.