Projektbeschreibung nur verfügbar in Niederländisch
Ontwikkeling van een nieuw type vistrap gebaseerd op het flowformprincipe


In heel Nederland worden momenteel in Europees verband beken en rivieren weer doortrekbaar gemaakt voor vissen. Waar door stuwen de doorgang is geblokkeerd, worden zogeheten vistrappen aangelegd, die het vissen mogelijk maken van zee naar hun paaiplaatsen in de brongebieden te trekken, en omgekeerd. Vistrappen zijn in tal van vormen ontworpen; ook vinden nog voortdurend nieuwe ontwikkelingen plaats. In het project ‘fishflowform' gaat het om zo'n nieuwe vorm, namelijk een vistrap op basis van de ritmisch pendelende lemniscaatvormige stroming, kenmerkend voor een flowform.


Doel van het project is bij te dragen aan een gezond waterbeheer door middel van:

-herstel van de vismigratie in de betreffende waterloop;

-verbetering van kwaliteit en zelfreinigend vermogen van het water;

-creatie van een boeiend landschappelijk element.


De Stichting Fishflowform wil dit doel bereiken door in een concrete situatie een prototype van de fishflowform te realiseren en te beproeven. Daarbij is zij een nauwe samenwerking aangegaan met het Waterschap De Dommel, dat in het kader van het beekherstel van de Buulder Aa een proeflocatie beschikbaar heeft gesteld. Op basis van diverse vooronderzoeken, die gunstige perspectieven bieden, wordt daar nu het beoogde prototype aangelegd. Bouw en installatie van de fishflowform worden door het waterschap en de Provincie Noord-Brabant bekostigd, evenals een bijbehorend standaardonderzoek.


Met de gift van Triodos Foundation is het mogelijk gemaakt de invloed van de fishflowform op het beekwater en de omringende natuur met kwalitatief gerichte methoden te onderzoeken. Daarmee wordt een wezenlijke meerwaarde van de onderzoeksresultaten bereikt.
Wat ik in Triodos Foundation waardeer is de stimulerende combinatie van zakelijkheid en vertrouwen.
Peter de Vries van Mental Health Improvement Vietnam (MHIVN) over Triodos Foundation: