Projektbeschreibung nur verfügbar in Niederländisch
Fenomenologie is een geweldige methode om de wereld op een liefdevolle manier te leren begrijpen. Het gaat uit van datgene wat je waarneemt. Het fenomeen zal zich zelf kunnen uitspreken. Dan blijkt de wereld één groot magisch toneel. Betovering in plaats van ontluistering. Fenomenologie kan een levend tegenwicht bieden aan de, alles verstarrende materialistisch-Darwinistische blikrichting, die met name de biologie tot in de haarvaten doordringt.


Dit project is tot stand gekomen door de samenwerking tussen antroposofisch arts Guus van der Bie en biologiedocenten. Het wil een antwoord geven op een hartgrondige behoefte van veel biologiedocenten in de bovenbouw van vrije scholen aan bruikbaar fenomenologisch materiaal.

Er bestaan nog geen biologieboeken voor vrije scholen. Leerkrachten kunnen voor hun inspiratie putten uit talloze antroposofische titels en voordrachten. Dat valt niet mee voor docenten die moeten voldoen aan de hoge eisen van het centraal eindexamen.

In de praktijk vallen veel docenten noodgedwongen terug op reguliere methodes. De blikrichting binnen deze methodes is zeer beperkt.


Bij de start van dit project wordt gebruik gemaakt van de ‘Bolks Companions'; geschreven in het Engels, door en voor artsen.

De producten van dit project, zullen digitaal vrij beschikbaar staan voor docenten en alle andere geïnteresseerden.