Projektbeschreibung nur verfügbar in Niederländisch
De Duinzoom exploiteert onder meer een biologische rundveehouderij. Hier worden zoogkoeien, vrouwelijk jongvee en vleesstieren van 6 tot 24 maanden gehouden. Zij zijn een weide-vogelboerderij met jaarlijks vele kievit-grutto-tureluur en ekster broedparen. Alle voer wordt op eigen land verbouwd. De dieren hebben een optimale huisvesting met veel licht, lucht en ruimte. 's Zomers gaan de dieren met kalveren de wei in. Wij maken volop gebruik van eigen zonne-energie. Wij leveren onze produkten rechtstreeks aan de consument. Ook bent u altijd welkom op onze boerderijen. Voor meer informatie zie onze website: